Sidor

torsdag 23 februari 2012

Barometern steg.

I dag har det varit Penningpolitisk utfrågning av Riksbankschefen Stefan Ingves. Bland annat kom frågan om Världsbanken och Sveriges roll som bidragsgivare. Svaret som gavs till Erik Almqvist på dennes fråga var att det aldrig finns ett riskfritt läge. I ett läge då Sverige ställs inför att vara med och bidra så använder vi pengar för att hjälpa andra på fötter och för att vi själva är ett litet exportberoende land i Norr på vår jordglob. Att inte vara med och sätta sig med armarna i kors innebär också ett riskläge. Vi har historiskt deltagit och att då välja att inte delta kan påverka oss längre fram dels vid egna eventuella knivigheter, dels synen på vårt land och att vi är beroende av att kunna sälja våra varor till andra. Det är mest gagn för alla att vara med blev slutklämmen.

Vänsterns Ulla Andersson ställde sin sedvanliga fråga, har gjort i flera sammanhang, om Grekland och att själv kunna påverka sin ekonomi. Den uppfattningen kan jag sympatisera med, men då det är andra länder som ger sina pengar för att hjälpa till så behöver de också hemåt veta att de går till att skapa förbättringar, annars får bidragande länder inte hemma mandat för att ge pengar. Att grekland levt över sin levnadsnivå då de inte producerat i högre takt än utgifterna är också tydligt för alla. Tyskland får emellanåt klä skott för att de inte hjälper till, men vem kan sägas ha ställt upp mer än vad detta land gjort, även om det är svårt att se för de som drabbas av ekonomiska omständigheter. Våra baltiska stater har tagit tag i sin ekonomi och jobbat hårt för att komma på rätt köl. Det är den enda vägen ut. Den är tuff men nödvändig.

Många frågor kom att handla om bolåneräntorna och reporäntan och allra sist ställde Anders Sellström en fråga till Riksbankschefen om dagens barometer från Konjunkturinstitutet. ”Barometerindikatorn steg” lyder rubriken och på det svarade RB chefen att ”det talar inte emot vår bedömning”.

Inga kommentarer: