Sidor

tisdag 2 juli 2013

En stol är inte bara en stol... på tal om uppandling och funktion.

I dag debatterar jag upphandling i Almedalen. Ett hett ämne är möbelinköp till offentliga rum.
När kommuner gemensamt gör en stor upphandling för att få stordriftsfördelar biter de sig i svansen om de vill ha möbler som passar till det egna lilla äldreboendet eller till den lokala skolan. Alla skolor ser inte likadana ut och rum kan och ska utformas olika beroende på funktion och form. Kunderna som ska vara i skolan d v s elever, lärare m.fl. har olika behov. Man köper med andra ord mer än en möbel man köper en funktion och en inredning. Dessa hänsyn tas inte tillvara när man gör ett stort inköp för alla kommuner och landsting i en enda gemensam ramupphandling. Då övergår det individuella behovet till en genomsnitts stol, ett bord och ett skrivbord. Sådana inköp gynnar ingen. Det leder till att slutanvändaren blir missnöjd eller köper möbler olagligt utanför avtalet och de som säljer kan inte känna stolthet för sina möbler som inte fått den miljö och därmed den funktion som var avsedd. Det blir med andra ord en dålig affär för alla. Därför är det viktigt med köp som anpassas för behovet lokalt och som inte bara är en produkt utan en lösning. Detta gör man genom att göra upphandlingar i den egna kommunen enligt modellen förnyad konkurrens utsättning. På så vis kan fler vara med och lämna anbud vid olika inköpstillfällen, man får de möbler som stämmer med den lokala lösningen, håller över tid och är lagligt inköpta. Vi undviker att skapa monopolsituationer för flera år med leverantörer som kan luta sig tillbaka utan att stå på tårna för att vara bäst, samtidigt som monopolsituationen dränerar marknaden på företag och därmed i förlängningen ökade priser för kommuner, landsting och myndigheter. Det måste vi undvika.

1 kommentar:

Leif Ekstedt sa...

kOMMUNERNA FUNGERAR SÅ VARE SIG DE ÄR MODERATER ELLER SOCIALDEMOKRATER SOM HAR MAKTEN.
pOLITIKER HAR STORA MÖJLIGHETER ATT KLIVA ÖVER SUNTE FÖRNUFT OCH SÄLJA ERKSAMHET. dETTA HATR JU HÄNT OSS - ATT VÅRT PARTI REALISERAT VERKSAMHET ( FÖR ATT PÅVISA NÅGOT SOM INTE STÄMMER.
MANTGRAT SÄLJ BILLIGT OCH SE HNUR MÅNGA SOM KÖPER. dET BLEV PINSAMT TYST NÄR DE SOM KÖPT BILLIGT SÅLDE FÖR VAR MARKNADEN UPPLEVDE SOM JUSTA PRISER. tROTS ALLT SÅ ÄR JAG JU mODERAT- MEN IBLAND SMÄRTAR DET.