Sidor

tisdag 22 april 2014

Smart upphandling är att ställa rätt krav, inte mer krav, vid inköp.


I dag kom mitt svar in angående offentlig upphandling i Helsingborgs Dagblad. Socialdemokraterna har en förkärlek, precis som Vänsterpartiet och Miljöpartiet, att bygga på anbud d v s inköp inom offentlig verksamhet med extra krav som egentligen bara gör det dyrare för medborgarna utan att de ger den nytta och den funktion som varan och tjänsten är avsedda för. Samtidigt så utestänger samma partier företag från att delta i upphandlingar, samma företag som de säger sig vilja värna ska kunna delta.
Vi har ofta bra lagstiftning i grunden och Lagen om offentlig upphandling, rätt tillämpad, ger en stor potential som bör tas tillvara på bästa möjliga sätt. Det är dock inte att bygga på inköpen/anbuden med mer pålagor utan från början ställa rätt krav på det vi vill åstadkomma. Först då kan vi få en smart upphandling.

Min mening

Svar till”Ge ungdomarna yrkeserfarenhet” HD den 22/3 2014

Emir Kadri (S) och Martin Tunström (S)

Upphandling riskerar att bli ett instrument där allt ska in som inte har lösts på annat sätt. Sådana lösningar riskerar att bli både dyra och fel.

Socialdemokraterna har en förkärlek till att föreslå lösningar på samhällsproblem inom ramen för de inköp som kommuner, landsting och stat gör och som går under benämningen offentlig upphandling. Många gånger finns lösningarna redan i lagar och förordningar och kan anges på ett sätt som gör att de inte utesluter företag från att delta. Inte minst småföretag som (S) och nu även SSU säger sig värna har ofta lösningar som skiljer sig från de stora företagen. Familjeföretag och enmansföretag har inte de kollektivavtal som (S) kräver och andra företag använder andra avtal för sina anställda som är minst lika bra och de bryter inte mot likaprincipen i lagen. Ju mer pålagor av önskade extra saker som ska uppfyllas inom ramen för upphandlingar desto dyrare blir produkten och tjänsten, många gånger helt i onödan och det skapar dyra lösningar för medborgarna och mindre möjligheter för små lokala företag att delta. Det är både dyrt och fel. Smart upphandling ska utformas efter funktion till bästa möjliga pris och nytta för våra medborgare.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Riksdagsledamot, Bjuv

 

 

 

 

Inga kommentarer: