Sidor

lördag 19 april 2014

Vad är det vi vill åt då vi köper ekologiska ägg?

I veckan skrev jag en kort artikel om ekologiska ägg eller inte med anledning av nyheter och debatt i frågan. Ni kan läsa artikeln här nedan. Då jag misstänker att den antagligen inte publiceras med anledning av att Helsingborgs Dagblad i dag har huvudledaren "Hönan och ägget" på temat om samma sak samt mat överlag.

Det intressanta med Påsken i år är att ekologiska ägg fått ett så stort uppsving så att handlarna nu importerar ägg. Är då ett ekologiskt ägg från utlandet bättre än ett icke ekologiskt ägg från Sverige? Själv skulle jag tycka att det vore spännande om den svenska äggproduktionen, som är unik när det gäller salmonellafrihet, skulle få ett uppsving jämfört med andra ägg.  I Sverige har vi nått resultat tack vare systematiskt och målinriktat arbete med kontroll och bekämpning av salmonella i fjäderfäbesättningar. Utanför våra gränser är inte detta lika givet.

Säkert tänker många på att hönsen får gå ute och leva ett annat liv än burhöns och att de får foder som inte är besprutat.  En gång i tiden började vi använda olika slag av bekämpningsmedel för att bekämpa t ex svampangrepp på våra grödor. När det nu talas om ekologiskt så innebär det att vi möjliggör för andra angrepp på våra grödor och frågan är om det är bättre eller sämre?

På tv har vi hört att personer relaterar till att ekologiska ägg smakar godare än andra ägg. Säkert kan det vara så, men det skulle vara intressant att se en testpanel t ex på tv programmet Plus säga sitt i frågan? Själv tänker jag att olika ägg, ekologiska som andra, smakar olika beroende på såväl omgivning som valet av foder.

Sist men inte minst, hur ska vi göra på våra kommunala och landstingsdrivna verksamheter så som vård, skola och omsorg? Vad köper offentlig verksamhet in när anhöriga och föräldrar ställer krav på kvalitét och det likställs med ekologiskt? Det är viktigt att veta att vi inte med automatik får en bättre produkt för att den är märkt ekologisk, och därför är det viktigt att ta med alla aspekter. Konsumtionsmönster spelar roll.

Inga kommentarer: