Sidor

torsdag 27 november 2008

Läste Ann-Charlotte Marteus inlägg angående kontraktsskrivning i Expressen i dag.

Kontraktsskrivning sker på olika områden och i olika frågor för att tydliggöra vad som förväntas av den enskilde och vad denne kan förvänta sig tillbaka. I skolans värld skriver tre parter ( elev, lärare och föräldrar) på ett kontrakt om vad som ska göras, hur det ska göras och vem som gör vad. Var och en har en kopia och kan följa överenskommelsen längs vägen.

Moderaterna skriver om ett startkontrakt mellan staten och en enskild medborgare när det gäller att erbjuda arbetsmarknadsanpassad språkutbildning, validering av tidigare utbildning och yrkeserfarenheter och annat som underlättar vägen till ett arbete i det nya landet. Ett kontrakt i vilket det också ska framgå vad som förväntas av den nyanlände när det gäller deltagande i introduktionen.

Detta jämför Marteus med att som svensk sjukskriva sig från jobbet när man är bakfull. Ett dåligt beteende som aldrig kan försvaras och som inte har ett dugg med den andra saken att göra. Inte heller har det något med brottsbalken i lagstiftningen att göra.

Inga kommentarer: