Sidor

söndag 16 november 2008

Den långsiktiga politiken

Vi sitter i samma utskott men ser inte lika på hur man ska hitta samhällslösningar. Monica Green (s) upplever jag har en mycket kortsiktig syn på åtgärder och ropar på mer pengar innan de som finns tagits i bruk fullt ut.
Här nedan följer några citat av Monica Green (s), från hennes blogg, och mina kommentarer. Hennes kommentarer i fetstil.

”Problemet är ju bara att när regeringen lade sin budget i september hade inte alla dessa varsel lagts.”

Men Monica Green, i årets budget finns det fortfarande pengar som nu används för att möta det som händer. Den budget som lades i september gäller för nästa år, och de pengarna har vi inte börjat använda ännu.

”Vid årsskiftet har inte de varslade ens blivit arbetslösa”.

Nej, och därför så klarar vi årets åtagande på de pengar som finns i årets budget. Nästa år finns det nya pengar och en ny budget som vi inte börjat använda ännu.

”Littorin borde väl någon gång erkänna att omskolning faktiskt leder till jobb. Han tycker AMS är fult därför han tagit bort sådana utbildningar.”

Snälla Monica Green, i en situation av att det tillkommer mer och mer jobb som det gör i en högkonjunktur så ska inte skattepengar användas för att skapa omskolningsplatser utan människor ska i arbete. Lediga arbeten ska matchas men arbetssökande. När sedan arbetsmarknaden vänder, yrken inte längre blir gångbara eller behöver kompletteras, då tillför man platser för omskolning.

”Det kommer att bli ett mycket mörkt 2009 om inte regeringen gör något mer än att påstå att allt som behöver göras är redan gjort.”


Regeringen använder nu årets innevarande pengar till att skapa åtgärder regionalt för att möta de behov som finns. I budgeten från september finns stora reformer för att med finanspolitik stimulera till arbete och utveckling. Regeringen kan också lägga tilläggsbudget som ger mer pengar till systemet.

Låt oss i alla fall följa arbetet som sker innan det underkänns!

Inga kommentarer: