Sidor

fredag 5 december 2008

Undra vad (s) kommer med nu...

I förmiddags presenterade regeringens partiledare en fortsättning på Budget 09.
En av de mest expansiva budgetarna i Europa på 32 miljarder kronor för stimulans till svensk ekonomi förstärks nu ytterliggare. OECD poängterade i sin rapport de tre T:na för åtgärder.
De ska vara rätt i tid (Timely) De ska ge störst effekt där de tillförs (Targeted) och de ska vara långsiktigt hållbara över tid trotts att de är temporära (Temporary).
Att tillföra utbildningsplatser som är specifikt riktade till yrkesutbildning är att pricka in till en arbetsmarknad. Att som (s) bara generellt tillföra platser ger inte en styrning mot arbete.
Att ge pengar till infrastruktur när priset är lågt och när människor riskerar arbeten ger långsiktigt positiva effekter, och vi får mer för pengarna än att bygga i högkonjunktur. Detta är bra för Sverige. Forskning för oss mot framtiden och här ska vi ge ökade möjligheter att utveckla nya idéer. Vi är duktiga på teknik och på miljö.
Socialdemokraterna tycker att barnbidraget ska höjas. Eftersom åtgärder nu ska vara tillfälliga innebär det att de ska sänka dem igen efter ett tag. Generella bidrag har också den effekten att de kostar mycket till liten effekt. Hur tänkte (s) i denna fråga?
Diskussionen om bilindustrin har blivit märklig. Oppositionen med (s) i spetsen talar sig varma för att skicka in våra skattekronor i bilfabrikerna. Det som har hänt är att människor har ändrat sitt konsumtionsmönster och väljer allt mer mindre - och mer miljövänliga bilar. Denna utveckling har pågått ett tag och kräver att bilindustrin anpassar sig till dem som ska köpa. När så finanskrisen kom blev det tvärbroms på att köpa kapitalvaror, så som bilen är, och därför blev känningen inom bil tillverkningen extremt märkbar. Bilindustrin måste ändra på sina bilar. Det går inte att använda pengar för att de ska fortsätta tillverka de bilar de gör. Inte heller ska staten äga en bilindustri som inte fungerar på marknaden. Människor köper inte fler bilar för att staten äger fabriken. Det är andra åtgärder som ska till för att inte förlora kunnande och teknik i bilindustrin.
Socialdemokratiska inlägg som handlar om att regeringen dragit ner på komvux är också intressanta. När ska de begripa att när Sverige går bra så ska det ske en minskning på komvux för att människor ska i arbete och när det blir sämre tider så tillför regeringen utbildningsplatser, dock inte bara vilka som helst, utan styrda mot en arbetsmarknad dit människor ska ut i arbete.

Inga kommentarer: