Sidor

torsdag 4 december 2008

Service A och O

Boken ”Det goda värdskapet” har följande rader på baksidan; ”I många år har jag bett människor omkring mig att berätta om senaste gången de fick ett mottagande utöver det vanliga.”
Nu har det hänt. Det händer för sällan men när det händer tycker jag att det förtjänar uppmärksamhet så att fler kan följa det goda exemplet.
På min resa ner till Skåne fick jag och alla andra en fantastigt trevlig information vid avfärd och en först klassig service i kontakt med personalen. Vi som var med kände att den här personalen har roligt på jobbet och de känner en glädje över att ge bra service till resenärerna. När vi gick av tackade jag för denna trevliga resa. Det kommer att bli en allt viktigare komponent i människors val hur vi blir bemötta och vilken service vi får.

Inga kommentarer: