Sidor

fredag 27 februari 2009

Hyrläkare

DN skriver i dag att notan för hyr läkare har ökat. Mot slutet av artikeln skriver Hanna Johansson med hänvisning till enligt Rustan Rimner ”Dessutom menar han att hyr läkare ofta hinner behandla fler patienter och på så vis gör skäl för lönen.” Jag skulle gärna vilja veta hur detta är möjligt. Arbetar dessa läkare mer effektivt än andra eller är de så att de gör ett slarvigare arbete?


http://www.dn.se/nyheter/sverige/sa-lange-landstingen-inte-betalar-battre-fortsatter-jag-1.809207
http://www.dn.se/nyheter/sverige/hyrkostnad-for-lakare-okade-en-miljard-1.809218
http://www.dn.se/polopoly_fs/1.809201!hyrlakaregrafik.swf

4 kommentarer:

Christian sa...

Där jag arbetar fungerar det så att hyrläkaren bokas upp med en stor andel av de "lättakuta" patienterna, dvs förkylningar, urinvägsinfektioner mm, medan de ordinarie läkarna i större utsträckning tar sig an de mer kroniskt sjuka patienterna, som behöver mer kontinuitet och tar längre tid att handlägga. Eftersom ersättningen från landstinget är densamma oavsett som du sitter fem minuter eller en timme med en patient, betalar sig alltså hyrläkarna betydligt bättre är de ordinarie eftersom de hinner ta fler patienter. Denna skillnad skulle förstås inte vara lika tydligt med en mer viktad ersättningsmodell, där mer tidskrävande patientfall ger högre ersättning.
Hyrläkare och ordinarie läkare är alltså precis lika mycket människor, dvs en del är snabbare, andra långsammare, en del är noggranna, andra slarviga.
Nämnas bör också att även om hyrläkare får mer betalt än ordinarie, så ingår såvitt jag förstått ofta inte sociala förmåner i lönen, vilket gör löneskillnaden klart mindre, och jag tror faktiskt att det oftast är mer slitsamt att vara hyrläkare än ordinare. Som min f d chef (inte läkare) uttryckte det "nu ska vi köra skiten ur hyrläkarna".

Sophia sa...

Det är också så att hyrläkare inte behöver hålla på med interna möten, internutbildning osv och kan därför koncentrera sig på att serva patienter och arbeta bort de långa köerna.

Lars sa...

Dessutom så förväntas hyrläkare inte fika (så länge eller ens alls) på de mottagningar (psyk, VC) jag varit då de ofta har så många inbokade pat att det inte är möjligt.

För övrigt så går det ofta bort en hel del tid för läkare i primärvård då de inte har patienter (möten, administration, forskning, vidareutb, undervisning, handledning av studenter). För vissa individer kanske 50%, vilket gör att en effektiv hyrläkare som (kortsiktigt) orkar hålla ett högt tempo presterar som 2-3 ordinarie. Det är alltså inget konstigt alls. Däremot kan det ju finns fall där det pga okunskap om datorsystem, rutiner mm gör att prestationen blir lägre än för en genomsnittlig anställd. Allt är nog mkt personberoende.

Erik sa...

Hej. Jag hoppas du förstår på vilken oerhört låg intellektuell nivå debatten om hyrläkare är i media. Egentligen är det inte särskilt svårt att förstå. En vårdcentralschef som har svårigheter att tillsätta en vakans och tänker ekonomiskt rationellt gör ju rimligtvis en beräkning. Att höja lönen för fast anställda läkare så pass mycket att man lyckas tillsätta tjänsten eller att hyra in en vikarie från bemanningsföretag. Uppenbarligen är det billigare att ta in hyrläkare och "köra skiten" ur dom än att höja lönen för fast anställda läkare och ta arbetsgivaransvar osv. Sen är det ju såklart bekvämt att skylla på vikarien när patienter och politiker klagar på bristande kontinuitet.