Sidor

torsdag 14 maj 2009

Med fokus på förbättringar i vården!

I dag talas det om bemötande i vården. Jag behöver inte gå långt hemma i Skåne för att råka ut för patientfientligt beteende. Det har inte gått att gå till vårdcentralen utan att ringa först. Det värsta exemplet i Skåne var när jag fick höra att en patient stått i kassan och önskat boka tid. Svaret blev att ” du måste ringa hit”. Då tog patienten upp telefonen och frågade om han kunde få telefonnumret. Svaret blev ”nej”.

Om man vill göra en You Tube film av detta skulle man låta en patient gå in på vårdcentralen för att boka besök och få nej till detsamma. Därefter ser man hur patienten går utanför lokalen och ringer in.

Nu kommer Skåne att ha hälsoval, där patienten är bäraren av pengar. Detta gör att vården ska spetsa sig för att leva upp mot patientkvalité. Tydligen är det fortfarande svårt att komma ur det gamla mönstret på sina håll. Hörde av en patient att denne fått veta vid kontakten på vårdcentralen att man inte fick komma dit om man inte var patient på plats. Många gamla som råkar ut för detta kommer att tro att det är sanningen, vilket det ju inte är.

Tänk den dagen man säger välkommen till oss, vad kan vi hjälpa er med i dag? Efteråt skulle man artigt kunna fråga hur patienten känner sig. Det är så enkelt att med några få väl valda ord göra skillnad för de som i ett utsatt läge av sjukdom behöver detta så mycket mer än vanligtvis.

Inga kommentarer: