Sidor

onsdag 13 maj 2009

JHur mäter vi kvalité?

En av nyheterna i dag var bonusar för sjuksköterskor som svarar snabbt på patientärenden i telefon. Ju fortare ett samtal kan avslutas desto bättre. 1000 kronor i månaden om man har en kortare tid. Detta är klart till för att hinna med alla som ringer inom en rimlig tid. Problematiken ligger i att det blir mer effekt på tid än att det blir kvalité i arbetet. Det tragiska var det lilla barn som dog av tarmvred p.g.a. fel information p.g.a. tidsbristen enligt rapportering på nyheterna.
Det gäller att se upp och inte få en så stort fokus på tid att det tar ut innehållet i samtalet. En jämförelse skulle kunna göras med skolan s betyg där betyget G. Det gäller att lärarnas uppdrag inte fokuseras till målsättning G på ett sådant sätt att man använder ”genvägar” för att nå sina individuella mål. Det finns då en risk för att elever inte har den kunskap de ska ha för att uppnå betyget och komma vidare. Detta förlorar vi kunskaper på och vidareutbildningar samtidigt som vi ger kredit på falska grunder till pedagoger för betyget G hos eleverna som egentligen inte motsvarar det de har lärt sig längs vägen, och som kan lägga hinder för deras fortsatta studier.

Inga kommentarer: