Sidor

söndag 31 maj 2009

Skolan ett inlägg från i går.

Den senaste tiden har jag kommit i kontakt med skolan på olika vis. dels genom egna besök, men även via ungdomar jag mött i valrörelsen och deras föräldrar. Bemötande frågorna i skolan och hur personer uttrycker sig eller hur det som sägs upplevs av de som är nrukare i skolan får mig att fundera.
En IG varning i julas utan att uppleva att man får svar på frågan "vad ska jag göra för att bli godkänd". Vid föräldrakontakt låter en rektor meddela, enligt förälder, att ungdomar som läser på dessa program inte bryr sig om teoretiska ämnen. Detta trotts att eleven har betyget, VG, i ett annat ämne enligt föräldern. Och hur kan det vara möjligt att generalisera ungdomar på dett sättet över lag och dessutom inom professionen?
Ett par tjejer jag träffade häromdagen, den ena gick ut gymnasiet förra året och den andra slutar nu i år, berättade om pedagoger som sagt att de som åkte på examensresa skulle få IG i betyget. Detta var deras upplevelse. Kan man sätta betyg på att någon gör en resa svar nej. Som pedagog ska man tydligt berätta vilken kunskap en elev har att tillgodogöra sig. Det ska också sägas att om eleven åker i väg och dessa kunskaper inte uppvisas för betygssättande lärare så är det inte heller möjligt att sätta betyget.

Inga kommentarer: