Sidor

måndag 3 januari 2011

Tandläkare med väntrum i onödan.

I dag har jag gjort besök hos tandläkaren. När jag satt där i väntrummet, själv, kunde jag konstatera att jag nästan alltid är själv i detta väntrum och att de alltid kallar in mig på utsatt tid. Hos den förra tandläkaren var det alltid 4-5 personer i väntrummet och man fick alltid vänta. Jag kan undra om det blivit förändring där sedan den nya tandläkarmottagningen tillkommit eller om det är som det alltid varit kö och väntetid? Det jag kan konstatera är att det går att göra annorlunda på ett bra sätt för kunden.

Inga kommentarer: