Sidor

fredag 14 januari 2011

Närodlat i Skåne en olja från Grekland

Fredag kväll. Lantbruksfrågor och matkultur har stått på dagens meny. Jordbrukets förutsättningar kopplat till riksdagsbeslut, myndighetsutövning och konkurrenskraft på lika villkor i Europa har varit på tapeten.
Mat som företeelse var en självklarhet såväl sätt ur ett konsument mönster som ur ett brukarperspektiv inom kommunal och regionala verksamheter och sist men inte minst som en matresa sätt ur turistens perspektiv och för den som söker sunda levnadsvanor. Allt detta finns det kluster för i vårt skånska Sverige.
Begrepp som kommit på modet är närodlat och ekologiskt. Detta utgör en djungel av åsikter och ibland vilseleds vi att tänka att det som ligger precis runt hörnan är både av högre kvalité och bättre ur miljösynpunkt medan så kanske inte är fallet. På en rak fråga om definitionen på närodlat fick jag svaret att en sådan inte finns och till sist kokar det ner till att det man kan utläsa ur konsument perspektiv är trovärdighet. Som exempel kan nämnas en affär som på sin ”bakgård” säljer produkter från den närmaste omgivningen också har olja från Grekland. Denna olja räknas in i sortimentet närodlat eftersom säljaren själv tillbringar del av tid på året i den trakt där oljan produceras och har en del i det företag som tar fram oljan.

Inga kommentarer: