Sidor

tisdag 1 mars 2011

Medvetenhet för mödradödlighet

I veckan som gått har jag tillsammans med en grupp tillbringat min tid med att besöka sjukhus, utbildning och arbetet med att förlösa och förhindra skador på kvinnor i Etiopien.
Det var 1998 som ett antal kvinnoorganisationer bildade en stiftelse där ekonomiskt stöd ges till Fistulasjukhuset.

En stor andel kvinnor dör i Afrika och Asien under graviditeten eller förlossningen. Siffran skulle kunna minskas radikalt med mer resurser och utbildad personal. Att utbilda barnmorskor som kan rädda liv är en av de viktigaste åtgärderna i detta sammanhang. Bristen på barnmorskor, för Etiopiens del finns det ca 2000 och behovet är 155 000, gör att tusentals kvinnor dör eller ådrar sig skador som skulle kunna undvikas. För att millenie målet nummer fem, om minskad mödradödlighet, ska kunna infrias krävs det att fler kvinnor kan utbilda sig och att satsningarna når ut på landsbygden. Just detta mål har vi nu fått uppleva i Etiopien, där vi på plats kunde följa arbetet med att rekrytera unga tjejer som fick utbildning till barnmorskor mot kontraktet att återvända till sin hemby för att under sex år hjälpa till att förlösa mödrarna. Detta förebyggande arbete kopplades samman med det regionala sjukhuset i Bahir Dar, för att ta ett exempel, som drivs av staten. På så vis kan man med tidiga kontroller hjälpa mödrar som behöver kejsarsnitt in till en säker förlossning.

För de som inte fått denna möjlighet utan istället fått skador som behöver omhändertas via rehabilitering och operationer finns som ett utmärkt exempel Fistula sjukhuset i Addis Abebar.

Jag kommer att fortsätta följa detta arbete och hjälpa till att sprida informationen om vad som kan åstadkommas för att förhindra omskärelse, för tidiga giftermål, förlossningar på kvinnors villkor och sjukvård till de som redan drabbats av skador.

Inga kommentarer: