Sidor

torsdag 5 maj 2011

Nationella prov

I dag diskuterades de nationella prov i morgonsoffan. Jag välkomnar en debatt på området då det finns en direkt felaktig användning av dessa prov. Det är bra om skolverket och tillsynsmyndigheten nu uppmärksammar och gör en mätning av hur det står till i den svenska skolan för det finns för många olika källor som vittnar om en syn som bygger på att det nationella provet används som ett examensprov, vilket det alls inte är tänkt att vara.
Ett nationellt prov är ett av många moment för att göra en bedömningsgrund av elevers kunskaper. För läraren är provet ett instrument för att stämma av hur eleverna förhåller sig i jämförelse med övriga landet.

Jag möter såväl ungdomar som föräldrar och de berättar om upplevelser som vittnar om att det fortfarande på vissa håll förekommer att prov 1 läggs till prov 2 och till prov 3 och sedan säger läraren att ditt betyg avgörs av hur det går på nationella provet. Detta är inte så det ska gå till. Istället behöver och ska beskedet till eleven vara hur denne utvecklar sina kunskaper och vilka moment eleven behöver träna på. En person som genomgår en kurs i ett ämne ska mätas på hur denne utvecklar sina kunskaper inte på att t ex. fyra prov dagar läggs ihop och att man gör ett snitt av dessa provtillfällen för att se vilket betyg eleven ligger på inför ett nationellt prov. På det nationella provet har sedan provresultatet blivit avgörande för om det väger för ett G eller ett VG. Så kan vi inte ha det.

Inga kommentarer: