Sidor

tisdag 10 maj 2011

Läxan en repetition av kunskap

I går skrev (V) representant i Utbildningsutskottet, Rossana Dinamarca, i Aftonbladet om att en läxfri skola är en rättvis skola. Som ni säkert förstår så delar jag inte hennes syn på att skippa läxor. En rättvis skola är en skola som ser alla. Att ta bort läxor är att ta bort förutsättningar för lärande.
För att få bättre förståelse, lära mer och att komma ihåg det man lär sig så är det naturligt att repetera. Det är en mycket olycklig syn att säga att man inte ska ha läxor. Vissa saker behöver man nöta in och andra behöver man läsa en gång till för att vara säker eller så behöver man träna för man har inte riktigt förstått. Att ha läxa är ett alldeles ypperligt sätt till att träna på det som man gått igenom på skolan under dagen. Detta oavsett om man får det i läxa eller förutsätts fundera och tänka vidare och att träna på egen hand. Så gör vi inom idrotten och vi gör det inom musik och sång. Språk utvecklar vi genom träning och repetition t.ex. kan vägen till och från skolan för att träna ord vara ett sätt att öva sitt ordförråd och sitt uttal. För mig blir det ett mycket märkligt sätt att resonera när det kommer förslag på at ta bort ett moment som ska leda till mer och säker kunskap.
Elevens möjligheter ska inte vara beroende av om föräldrarna klarar av att hjälpa eleven att lösa sin läxläsning. Skolans uppgift är att se individen och att hjälpa denne att utveckla sin kunskap efter dennes förutsättningar. Det kommer att se olika ut för olika elever men vi ska inte ta från dem deras möjlighet till träning.

Inga kommentarer: