Sidor

fredag 2 september 2011

Att hitta framgångsrika lösningar i skolan

”Ansvaret gäller inte bara den egna gärningen utan manifesteras också i tydligt formulerade uppdrag att utveckla skolans undervisning och hitta framgångsrika lösningar på undervisningsproblem. Detta förutsätter öppna klassrum och skolledningar som vågar blicka in i dem.” Raderna är hämtade från en debattartikel i Helsingborgs Dagblad skriven av Håkan Sandgren, Utbildningschef för ämneslärarutbildningen Campus Helsingborg. Att jag valt att ta med dem på min blogg beror på att de är talande för de tankar jag har om skolan. De tankarna bygger på att det går att göra många olika saker i skolan som engagerar och stimulerar elever till lärande samtidigt som det skapar möjligeter för pedagogerna. Enligt forskare jag lyssnade till i våras på ett seminarium i Riksdagen handlar ytterst lite om pengar och den stora delen är ledarskapet. Ett uttryck som användes var ” alla elever kan inte vara dåliga varje år”. Det generaliserar men det har en poäng som är tänkvärd. Tänk om alla lärare erfarenheter av lyckade lektioner kunde samlas i en bank för alla att använda . Då skulle så oerhört många positiva exempel på metoder kunna få spridning till så många fler. När jag gick på lärarhögskolan fanns det en lärare som stack ut bland de andra. Han gjorde inte som de och han gjorde tvärtemot vad andra gjorde. Han gav oss lektionstips att använda och sedan fick alla i uppgift att komma med en egen idé om hur man skulle kunna utföra lektionen på ett annat sätt. Denne lärares lektioner har jag haft oerhört mycket nytta av och det är också de lektionerna jag bäst minns.

Inga kommentarer: