Sidor

torsdag 1 september 2011

Infrastruktur på tapeten


Infrastrukturen är på tapeten i och med regeringens satsning i kommande budget. Pressen har skrivit om det från olika infallsvinklar. Summan och åtgärderna står i fokus. Infrastruktur är en ypperlig form av konjunktur åtgärd. Att öka kvalitén på spåren genom att arbeta bort problem på redan befintliga spår och vägar innebär att jobbet blir gjort till en lägre kostnad än i högkonjunktur och därmed får vi mer för pengarna. Åtgärden skapar arbetstillfällen och den är avgränsad i tid. När åtgärd är avklarad så är den klar.
Det gäller att hitta en rimlig summa till den tidsperiod som det tar för att komma igång och att genomföra åtgärderna inom den period man i prognoser ser är tänkbar rent konjunkturmässigt. Därför är det då inte alltid rätt att tillsätta för mycket pengar på ett område av begränsad karaktär då man också har att se till andra budget poster för att hålla igång olika delar av ett land. Det sistnämnda kan vara väl så tänkvärt då oppositionen redan tidigare gjort sin stämma hörd om högre belopp. En åtgärd som inte alltid är den mest effektiva.

Inga kommentarer: