Sidor

måndag 19 december 2011

Julskinka

Politiken kan göra vissa saker men det är också upp till konsumenten att göra sina val i butikerna. I dag skriver jag i Helsingborgs Dagblad om griskött. Regeringen satsar 90 miljoner kronor för att sänka kontrollavgiften för slakterier och på så sätt stärka den svenska bondens konkurrenskraft.

Inga kommentarer: