Sidor

måndag 2 januari 2012

Att lagstifta om sunt förnuft.

Kan man lagstifta fram sunt förnuft frågar Lotta Hördin, politisk chefsredaktör på Helsingborgs Dagblad, på dagens Opinion. Svaret på frågan är nej eftersom det och alltid är en enskild person som utför en handling. Ramar, lagar och regler är politiska beslut som på lokalnivå blir policydokument och viljeinriktningar men det är ute i verksamheterna som hur frågorna ska lösas. Med det sagt vill jag säga att det går att påverka i den riktning som är önskvärd. Thyra Frank, som är dansk politiker med en bakgrund från ett gott exempel inom dansk äldreomsorg lyfts fram i debattartikeln. Genom at ta med sig erfarenheter och goda exempel som lyfts fram sprider sig idéer från väl fungerande verksamheterna i medias olika kanaler. De blir då intressanta och lärdomar dras av de verksamheter som på olika sätt hittar sina lokala lösningar. På så sätt har då politiken genom att lyfta dessa enheter i tal och skrift fört ut ett budskap kring vilken väg man önskar gå. Journalister snappar också upp idéer som i detta fall med Thyra Frank och funderar precis som politiker på om det går att få till dessa goda exempel brett över landet. Med rubriken med politik av sunt förnuft får vi oss alla en tankeställare eller en bekräftelse på vad som görs, för vem det görs och om det går att förändra. De som driver och arbetar på äldreboenden läser, tar till sig eller förkastar det som står. Några kommer med all sannolikhet att googla på ”Lotte” för att se vad mer man åstadkommer på det boendet i Köpenhamn. Erfarenheterna inom politiken används för att forma morgondagens politik. I alla fall arbetar jag med att lära i vardagen. Dessa tankar och idéer går in i mitt arbete på riksplanet och jag skriver och berättar om dem på olika sätt.
Som ansvarig för offentligupphandling för mitt part i Finansutskottet, med egen erfarenhet av kvalitetsarbete, är jag oerhört engagerad i att plocka fram dessa goda exempel som finns i vårt land och i granländerna för att ta lärdom av. Självklart kan inte ett äldreboende på en plats kopieras rakt av till nästa plats men det finns smarta tänkta tankar kring lösningar som gör att man lyckas. Ofta visar det sig att en tänkt idé på ett äldreboende också kan användas på en skola eller vise versa. Det är pedagogiken och innehållet som spelar roll och som genomsyrar verksamhets tänket. Ibland är de kommunala och ibland är de privata och det som avgör är ledarskapet och hur man når ut med en samsyn. Sunt förnuft måste finnas hos alla dessa medarbetare som kommer at hamna i avgränsningar som måste lösas för den enskildes skull.

Inga kommentarer: