Sidor

söndag 1 januari 2012

När arbetsklimatet rasar i en klass och på en skola.

Varför är det så många elever som inte når sina resultat i skolorna och vad beror det på. Svaret är att det beror på många olika faktorer och på olika sammansättning av grupper i skolor, tydliga regler och ansvarstagande. Det beror också på ledarskapet på skolor och på vilket sätt personalen arbetar med barnen, ungdomarna och deras föräldrar. Jag menar att det tidigt måste finnas positiva samtal för utveckling som även alar om vilka olika delar av ett barns studier som föräldrarna respektive skolan ska arbeta med och ur de gemensamt ska nå framgång för den enskilde eleven. Att vara förälder innebär inte att det går att abdikera från saker so sker i skolan och säga att det där och då är skolans ansvar. På samma sätt gäller att skolan inte kan abdikera från ansvaret att ta tag i problem som uppkommer i skolan och visa flathet mot beteenden som går ut över andra ungdomars möjligheter att få studiero, skaffa sig kunskap och underlag för betyg för att komma vidare med studierna för att sedan kunna ansöka om arbete eller att starta företag.
I en vanlig klass finns det ledare, såväl killar som tjejer, som av olika anledningar får en efterföljande svans av ungdomar. Det kan vara en, två, tre eller fler påhejare. Frågan är varför de valt dessa roller. Är det för att det är enkelt att leva på den vinnande sidan eller kanske anser man det kolt och häftigt att hålla på. Det finns också de som utgör publiken och som kan tänka sig att avge en applåd och för vilka föreställningen pågår. Det finns också de som tyst sitter i klassen och ber för att de inte själva ska bli utsatta. De går till skolan dagligen med en klump i magen och kanske även ett illamående. Kanske utsätts de för olika former av påhopp i form av blickar på att de inte duger eller att de inte har rätt fritidsaktivitet eller att de helt enkelt bara inte passar in i den mall som ledaren bestämt ska vara rådande. Det finns prinsar och prinsessor som styr och ställer i det tysta och det finns de som är elaka och de som väljer att slåss. Vissa barn kan stänga av och ägna sig åt studierna, men det förutsätter också att läraren kan hålla den tänkta lektionen. Alla dessa olika kombinationer av individer samsas i en och samma klass. Samtidigt så abdikerar vissa föräldrar medan andra blundar och hoppas att bekymren ska försvinna. Andra vill hjälpa men har lovat sin ungdom att inte säga ifrån för med det följer repressalier. Detta har alltid förekommit på olika sätt men min upplevelse är att det är långt mycket större i dag. Vuxen närvaron finns inte där på samma sätt och det gäller inte bara på skolan som arbetsplats utan överhuvudtaget. Föräldrar reagerar och agerar mot andra vuxna som säger ifrån, när vuxna gör det, och istället för att själva fundera över vad det är som pågår och ta reda på orsaken och kunna se att det ligger någonting bakom en tillsägelse tar man i alla lägen det egna barnet/ ungdomen i försvar. Detta leder till riktiga björntjänster.

Inga kommentarer: