Sidor

onsdag 20 juni 2012

Världsbankens seminarie Rio+20

Förutom dagens invigning vid Rio + 20 konferensen finns det ett antal sido seminarier att ta del av. Ett av dessa är The Natural Capital Declaration. Exempel från England, Norge och Danmark för att nämna några exempel på länder som redogjorde för hur de jobbar för att påverka med nationeltt eget kapital. Danmark berättade om sina långsiktiga mål som är mätbara. England berättade om börmarknaden. Vietnam om grön GDP från 2014 som de tänker införa. Ett genomgripande tema är offentliga privata lösningar där man gemensamt jobbar för att nå framgång. Biståndminister Gunilla Carlsson gjorde i ett inlägg om att Sverige ser positivt på att Världsbanken tar ledartröjan för att driva på för att hittar mätmetod brett över världen. Transparans och mätbarhet är svenska ledord.

Inga kommentarer: