Sidor

torsdag 21 juni 2012

En minister att gilla

Vår biståndsminister Guilla Carlsson får mycket kred för sitt arbete. Hon har med sina år sedan 2006 blivit " gammal " i gemet. I EU har det kommit och gått ministrar efter val och hon är en av dem man ser upp till. Det blir därför otroligt lätt att vara svensk på plats i Rio där vårt arbete är väl känt ute i världen. Många förväntningar fanns på detta Rio+20möte. Själv tänkte jag i detta inlägg välja att fokusera på det positiva i att det nu sker olika gruppbildningar,likekind, som startar för att driva på i olika frågor. Det gör att det finns många positiva viljor att driva framåt. Ett perspektiv på detta är att för 15-20 år sedan hängde allt på ett dokument och inget mer. I dag sker det mycket framåtsyftande verksamhet vid sidan om som driver på inte minst på företagarsidan har det lyfts röster och presenterats företagsledningar där det hållbara och gröna ingår. Det är viktigt att ta tillvara dessa bitar och inte stanna i besvikelsen över de förväntningar som inte infriades.

Inga kommentarer: