Sidor

lördag 10 november 2012

Att veta vad man missar


Dagen har ägnats åt kommunala bolag under ett utbildningspass inom partiet. Inte helt oväntat kom vi också in på kvinnlig och manlig representation i bolag. Det finns glädjande nog, till nytta för såväl bolag som kunder, kommuner som aktivt arbetat med att få en mångfald av kunskap till sina bolagsstyrelser. Trots att vi i dag befinner oss år 2012 är det långt ifrån alla som uppnått denna klokskap och värre är det på den privata sidan. Likriktighet i tänkande var än den finns innebär att utveckling avstannar med nickande och bekräftande. Dynamiska organisationer och företag behöver en mångfald av tankar och idéer som kan nötas mot varandra och som tar in ett flertal aspekter. Det är både bedrövligt och sorgligt att vi inte kommit längre och förstått nyttan av att ta tillvara hela landets kompetens på olika sätt.

Inga kommentarer: