Sidor

tisdag 25 juni 2013

Ipaden som hjälpmedel till patienter.


I dag har jag haft möjligheten att få ta del av Region Skånes projekt kring ipads till personer som av olika anledning behöver den typen av tekniskt hjälpmedel.

Det är helt fantastiskt vilka möjligheter till att kunna konversera som erbjuds via program som individanpassas och provas ut till patienterna. Det blir en ny värld som öppnar sig för personer som t ex fått afasi och inte längre kan tala. Att mista sitt tal innebär en stor frustration av att inte längre kunna tala med sin omgivning och göra sig förstådd. Ipaden råder bot på detta och tänk att kunna konversera med nära och kära i vardagen, kunna gå på en fest och föra ett samtal eller att gå till affären och kunna berätta vad man vill köpa. Saker som vi andra tar för givet. Får man ont kan man berätta detta, att man behöver vila eller vad man tänker på. Inser också vad dessa hjälpmedel, idag och framöver i nya former, kommer att innebära för personer med speciella behov och för oss alla på ålderns höst. Fantastiskt.
Hörde om en man i 80 års åldern som är super duktig på att använda ipadens möjligheter i sin kommunikation med omvärlden. Jag blir glad inombords när jag får ta del av dessa möjligheter för patienter.

Inga kommentarer: