Sidor

lördag 24 februari 2007

Inflationsrapport blev penningpolitiskrapport

En ny mer folkligt pedagogisk variant av Riksbankens rapport har givits ut. Det är också ett trendbrott att Riksbanken från och med i år publicerar sin egen prognos för reporäntan.
I torsdags fick finansutskottets sju partier möjlighet att ställa en del frågor till riksbankschefen med anledning av rapporten.

Moderaterna undrade över synen på överskottsmålet och svaret blev att finanserna ska vara stabila. Hur världen ser ut framöver får vi ta ställning till då det eventuellt blir aktuellt svarade Riksbankschefen mycket demokratiskt.
Centern funderade på hur Riksbanken nu ska kommunicera vidare med en marknad som har satt lite olika ränteprognoser. "Vi kommunicerar när vi tänkt färdigt det blir bättre så" svarade Stefan Ingves.
Folkpartiet var intresserade av hur hög sysselsättningen och minskad arbetslöshet man kan tänka sig utan att inflationen förändras. Här svarade Riksbankschefen att arebstlösheten inte minskar i riktigt samma omfattning som arbetena ökar men att en större flexibilitet på marknaden kan kanske skapa lite mer.
Kristdemokraterna ville veta vad som händer om vi får en lönerörelse på 5-6 %. Då får vi sätta oss och räkna igen svarade Stefan Ingves.
Vänsterpartiet undrade över jämviktsarbetslösheten och om inte det målet skulle kunna vara lägre. Riksbankschefen enade att den nivå som är satt utgår från de faktorer som i dag gäller i deras prognos.
Miljöpartiet ställde en fråga kring huspriserna och varför Riksbanken inte riktigt följt den hänvisning om att huspriserna fått för stort utrymme i diskussionen enligt vad Francesco Giavazzi och Frederic Mishkin kommit fram till i sin rapport "En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995-2005". Stefan Ingves svarade att huspriserna var en faktor som de vägt in och de delade inte riktigt ekonomernas uppfattning, vilket de kommer att svara när Riksbanken skall ge sin syn på rapporten.
Socialdemokraterna ställde frågan kring enhetsarbetskostnaden och fick till svar att Riksbanken bedömer att det kommer att ske en måttlig löneutveckling och produktivitetsutveckling. Prisökningstakten kommer att vara låg.
I alla svar och i Stefan Ingves anförande betonades hela tiden vikten av att det är prognoser.
Utfrågningen ägde rum i torsdags den 22 februari och gick att följa på tv

Inga kommentarer: