Sidor

torsdag 15 februari 2007

Offentlig sektor har högre löner!

I landet Luxemburg bor det 429200 personer. Landet har många inpendlare som arbetar i den privata sektorn framförallt inom bankverksamheten som är mycket stor. Luxemburgarna själva arbetar inom den offentliga sektorn som har högre löner än på den privata sidan. Det är alltså den offentliga sidan som är lönedrivande…

Sverige har två domare som är verksamma i Luxemburg. Det är Nils Wahl som började sin tjänstgöring i oktober 2006, och som sitter i första instansen samt Pernilla Lindh som sitter i EG domstolen sedan Sverige gick med i EU.
En vanlig missuppfattning i Sverige kring EG domstolen är att svenska beslut kan överklagas i EG domstolen. Så är inte fallet. Det EG domstolen tar ställning till är att EU:s lagar följs. Domstolen är alltså inte överprövande för domar som inte går igenom i Sverige.
I domslut tar man alltså ställning till om länderna följer de gemensamma EU lagarna som man har att rätta sig efter. Till EG domstolen vänder sig också länderna för rådgivning.

Luxemburg har lite olika verksamheter för EU och här finns bl.a. även centrat för statistik och granskningar.

Inga kommentarer: