Sidor

fredag 5 juni 2009

De artiklar som inte kom med...

Under EU valrörelsen har jag skrivit en artikel om den ekonomiska delen som är en stor bit i valrörelsen. Jag har också skrivit en artikel om de dagliga nära förhållanden för oss medborgare.
Jag har fått svar att det kommit in flera hundra artiklar som inte hinner publiceras.

Här nedan kan du läsa mina artiklar.


En röst i Europa att räkna med!

Vi moderater arbetar aktivt för att göra Sveriges röst hörd i Europa och tar fasta på möjligheterna med Europasamarbetet. Detta gör vi väl.
När det inte gick vägen i alla lägen vid förhandlingar i Bryssel lämnade den förra (S) regeringen walk over och åkte hem. Så är det inte längre. Idag sitter Sverige kvar vid förhandlingsbordet även om vi inte alltid får igenom allt som vi önskar. Det har medfört att vår borgerliga regering har skapat ett förtroende i Bryssel, och det förtroendet kommer vi att förvalta väl under det svenska ordförandeskapet.
Den ekonomiska politiken har kommit att stå i centrum och i dag är det europeiska samarbetet långt viktigare än någonsin p.g.a. den finansoro som svept över Världen. Svensk ekonomi, vår tillverknings industri, bygger på att vi kan sälja våra produkter till andra länder. Detta blev mycket tydligt för alla i och med bilindustrins totalstopp i höstas. I spåren av finans oron börjar ropen på protektionism ljuda runt om i världen, inte minst i Europa. Detta är sakfrågor som måste lösas på Europa nivå, det löser vi inte hemma. Vi behöver också skapa gemensamma regler för tillsyn an banker i Europa. De har tillåtits expandera utan kontroll och lagstiftning har saknats för krishantering. Detta tittar ekonomiska företrädarna på nu i en grupp, tillsatt med svensk representant, i den så kallade De Larosiéreutredningen.
Därför är det avgörande att vi skickar personer som tror på samarbetet över nationsgränserna i frågor som behöver lösas i större sammanhang än hemma i Sverige. Gör vi inte det förlorar Sverige handlingskraft i Bryssel.
Låt oss se till att det förtroendet förvaltas väl och att Sverige fortsätter vara en röst man lyssnar på.
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Riksdagsledamot Finansutskottet

Europapolitiken måste engagera och beröra människor.

Europapolitiken har haft en tendens att komma långt bort från människors vardag.
Dialogen och förklaringarna till goda tankar har lyst med sin frånvaro trotts att de många gånger bidrar till ett mycket bättre samhälle. En sådan fråga är måtten på bussdörrar. Vid första tanken verkar det säkert befängt med att bussdörrar i Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Ängelholm och Åstorp ska beslutas i Bryssel. Jag kan förstå den tanken, och då är det politikens uppgift att kommunicera vad det egentligen handlar om.
Den goda iden bygger på tillgänglighet. Människor med funktionshinder ska kunna ta sig fram i samhället. Som funktionshindrad ska du veta att vart jag än kommer i Europa så kan jag ta mig in på bussar och åka kollektivt dit jag ska. Plötsligt inser vi alla hur en liten fråga får en enorm betydelse för den lilla människan då värdet av den öppnar upp stora möjligheter över nationsgränserna.
Ett annat exempel skulle kunna vara teknik området. Att kunna använda samma system i mer än ett land innebär praktiska lösningar för konsumenterna som kan köpa varor i olika länder och att dessa sedan fungerar hemma i köket likaväl som elektroniken i vardagsrummet till musik, datorer och mycket annat. Säkert har flera av er varit frustrerade över skillnader mellan USA, Asien och Europa när ni köpt artiklar som inte passar hemma i Sverige. Själva är vi ganska små landsmässigt med våra 9 miljoner människor, men med en röst med stöd av 500 miljoner människor gör att Europa blir en röst att räkna med för att påverka omvärlden.
Visst finns det mycket kvar av byråkrati men en del är myter så som de sneda gurkorna som har en helt annan berättelse. Annat är svensk byråkrati så som regler kring lekplatser som oförtjänat och på ett negativt sätt gör att människor ser samarbetet i Bryssel som något negativt. Låt oss sluta sprida myter och sluta lägga pålagor hemma via våra länsstyrelser och istället värna de bra saker som vi åstadkommer för svensk del i Bryssel.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Riksdagsledamot, Bjuv

Inga kommentarer: