Sidor

onsdag 30 december 2009

Kommentar till artikel i Helsingborgs Dagblad

På debattsidan i dagens Helsingborgs Dagblad skriver Christin Hagberg (S) om fel diagnos och fel medicin för arbetsmarknaden. Artikeln är riktad till Centern och Svenskt Näringsliv, men jag kände ett behov av att kommentera. http://hd.se/ledare/2009/12/29/fel-diagnos-och-fel-medicin/
Christin Hagberg berättar en historia där hon blandar siffror om en generell lön för ungdomar på 18 år, enligt handels, på 7500 kronor. Och jämför i mening efter med en 35 åring i samma bransch som i genomsnitt tjänar drygt 17500 kronor.
Vad innebär då genomsnitt, jo att man lägger ihop alla de ungdomar som arbetar i handels och som är 18 år och gör ett snitt på den lönen. Det som då kommer fram är följande. En del ungdomar har lämnat eller aldrig påbörjat gymnasieskolan och en del av dem kanske har ett arbete inom handels och arbetar på projektanställning, heltid eller deltid, men det som inte framkommer är att en genomsnittlig lön även räknar in de som arbetar på helger, kvällar och lov för att de går i skolan övrig tid. Om vi då tänker på detta samtidigt så blir det ganska uppenbart att merparten av ungdomarna vid 18 års ålder går i gymnasieskolan. Gymnasietiden påbörjas vid en ålder av 15-16 år, beroende på när under året du är född, och avslutas vid just 18 års ålder. Det blir då osökt en oerhört märklig jämförelse som Christine Hagberg gör genom att ta in gymnasieungdomar och jämföra med personer i en ålder av 35 år där de senare i mycket större utsträckning arbetar heltid eller deltid.
Christine Hagberg hänvisar vidare i sin artikel till IFAU:s rapport om att ett avskaffande av LAS inte leder till fler jobb. Den slutsatsen har framförts av fler, även om inte jag tagit del av just denna rapporten, men det bör i sammanhanget också nämnas att det har framkommit att det finns en riskbild med LAS som gör att grupper, dit just ungdomar och utlandsfödda räknas, inte tillträder arbetsmarknaden så som är önskvärt. Därför har regeringen, utan att ändra LAS, gjort riktade insatser till dessa grupper på det sätt som politiken kan stimulera med lägre arbetsgivaravgifter och stimulanser för anställning. Dessa stimulanser till ungdomar vill (S) ta bort.
Sedan kan vän av ordning också fråga sig varför dessa förbud och önskan från socialdemokraterna om att vara inne i företagen och styra och ställa Christin Hagberg?

Inga kommentarer: