Sidor

tisdag 1 december 2009

Möjligheter för alla med data.

I dag är skolan en av punkterna på nyheterna. Det handlar om debatten kring egen dator till varje lärare. Microsoft har haft ett frukost seminarium med temat ” Att utbilda för framtiden med bakbundna händer”. Det är bara att konstatera att skolan ligger långt efter på detta område.
Barn – och ungdomar arbetar allt mer med teknik via sina mobiltelefoner och datorer hemma. Det är viktigt att skolan kan haka i och ta fatt.
I mitten av 80-talet läste jag en del av min lärarutbildning i Umeå. Vi skulle då lära oss datoranvändning. Vi satt med pappers tangenter och skulle träna på att trycka. ” Så tryck i på tabulater läge” sa läraren. ”Kompis” var dåtidens dator som då inte ens var tillgänglig denna dag, utan bestod av en pappskiva. Redan då var utbildningen efter och sedan dess har mycket hänt, och utbildningssidan ligger fortfarande efter. Förr var datorer dyra. Nu kan man få dem till ett rimligt pris. Datorer, smartboard, kanoner för att visa power point är olika delar i att lära sig söka, sätta samman och presentera arbeten. Möjligheterna är många men det krävs att ledarskapet på skolans område hittar möjligheter för att såväl pedagoger som elever.
Länkar även till MAts Gerdau på tema IT. http://gerdausskolblog.blogspot.com/2009/11/traff-med-microsoft-och-framtiden.html

Inga kommentarer: