Sidor

fredag 22 februari 2013

Sjukvårs inspel med exempel på olika resultat

Det är mycket diskussioner om sjukvården i Skåne. När man sitter på insidan och styr så ser man en sak som inte alltid överesnstämmer med den bild som redovisas i media. Hur det är med den saken vet bara sjukvårdspolitikerna och de som arbetar i verksamheterna.
Men det som jag ibland saknar i debatten i pressen är det som patienten och brukaren borde fundera på, och det är vad det innebär att man slår samman verksamheter och gör mer av en sak på ett ställe istället för att sprida ut saker på olika ställen. En längre resa kan vara föremål för debatten om att allt ska finnas nära mig som patient - men har man då tänkt på själva orsaken och innebörden av ett eventuellt ingrepp som kommer att behöva göras? Med följande lilla berättelse vill jag säga att allting inte alltid är som det verkar.
Någonstans i Sverige fick en kvinna beskedet att hon drabbats av bröstcancer. Med anledning av den uppkomna situationen fick hon också veta att hon tyvärr skulle komma att förlora hela sitt bröst, då detta inte gick att rädda. En annan kvinna som fick samma besked på samma sjukhus bestämde sig för att efterfråga en andra bedömning från ett annat sjukhus. På det senare sjukhuset gav de patienten beskedet om att de tyvärr skulle bli tvungna att avlägsna en tårtbit från hennes bröst. Det är stor skillnad för en patient att få borttaget en tårtbit från bröstet eller att få hela bröstet borttaget.
Om ett sjukhus är koncentrerat på att göra många bröstoperationer så blir de också duktiga på det och det finns resurser på ett annat sätt om man förlägger dessa bröstoperationer till att inte utföras på ett flertal ställen utspritt. Det är viktigt att arbeta för smarta lösningar till fördel för alla.

Inga kommentarer: