Sidor

söndag 3 mars 2013

Min vecka i omsorg och service.


Sen söndag kväll. I morgon börjar jag veckan med offentlig upphandling igen. Den gångna veckan har jag varit i Hörby, Ängelholm och Helsingborg. Jag har praktiserat på ett av Caremas äldreboenden och två av Kosmo äldreboenden. Jag önskar att alla människor skulle göra samma resa som jag inom omsorgen. Varför? Jo därför då skulle de själva kunna berätta om hur det är och inte läsa de beskrivningar som getts i media om hur det är. En kvinna jag träffat berättade för mig att en person berättat för henne om hur förfärligt det är på privata boenden. Hon svarade ” Hur kan du säga så? Det stämmer ju inte alls. Jag jobbar på ett sådant boende du beskriver och så är det inte.” Det pågår mycket bra omsorg i Sverige, och det är sorgligt att myter blir till sanningar. Det positiva är att ju fler personer som med egna ögon ser hur väl verksamheter fungerar också kan ge sin bild i kontrast till den som emellanåt sprids i media. Jag har vid ett antal tillfällen läst att anhöriga skriver om den fantastiska verksamhet som deras anhöriga fått på plats på så väl privata som offentliga boenden.
Jag kommer att fortsätta min resa inom äldreomsorgen under våren och framöver för att skaffa mig en bred bild av innehåll och verksamheter.
I veckan gjorde jag även praktik inom service och RUT tjänst. Det var lärorikt, inte minst då jag fick ny insikt i INSTA kvalitetsverktyg. Det är ett kvalitetsverktyg som beskriver de olika nivåer på städning som offentliga utförare ofta köper.

Inga kommentarer: