Sidor

onsdag 20 mars 2013

Lägsta pris en myt!


I dag har jag pratat offentlig upphandling på längden och tvären. Utgångspunkten den bästa produkten, varan och tjänsten till det bästa priset. Fortfarande finns det tydligen åsikter som cirkulerar i vårt land om att man alltid ska välja lägsta pris.
Fel fel fel säger jag. Utgå ifrån syftet med köpet d v s varför ska vara/produkt eller tjänst upphandlas? Vilken funktion ska fyllas, ändamål samt användning i förfrågningsunderlaget. Affärsmässighet. Då alla faktorer för tänkt köp finns på plats och man erbjuder företag att lägga anbud kommer därför deras svar på vilket pris de kan erbjuda att vara grunden utifrån kvalité man bestämt sig för. Om man får en bra slutanvändning och/eller produkt beror alltså på hur man utformat kraven och man är aldrig tvungen att välja lägsta pris utan att detta beaktats det är en myt.

Inga kommentarer: