Sidor

lördag 30 mars 2013

Det ska fungera för familjen.

I dag skriver ledaren på Helsingborgs Dagblad om jämställdhet och föräldraförsäkringen. Fler pappa månader och delad föräldraförsäkringen har varit en angelägen fråga under en längre tid. Jag delar uppfattningen om att det vore bra för såväl kvinnors delaktighet på arbetsmarknad och för barn att föräldrar mer jämt tar ut föräldraförsäkringen. Samtidigt ser många familjers ekonomiska situation ut så att det är mannen som tjänar betydligt mer och kvinnor arbetar i stor utsträckning mer deltid. Detta påverkar familjers hushålls ekonomi.  Många familjer använder en stor del av sin ekonomi till boende och förändringar av räntor och matkostnader etc påverkar ekonomin. Detta bör man ha i åtanke vid förslag på hur färäldraförsäkringen ska se ut. En minskad ekonomi skapar en mindre hushållsbudget och mindre ekonomiskt utrymme för familjen. Förutom det jag redan tagit upp så finns det familjer där mannen är egen företagare och där verksamhet inte kan lämnas över på den andre föräldern eller på någon annan. Det kan vara mamman som har eget företag och där pappan behöver ta ut större delen eller hela försäkringen. Kanske är de båda företagare och behöver kunna hitta andra lösningar. Vi behöver ge lika förutsättningar på arbetsmarknaden men också tänka på lösningar som fungerar för familjer. 

Inga kommentarer: