Sidor

onsdag 27 mars 2013

Skolans innehåll i fokus


Kreativitet tar fram den egna kraften. Detta gäller såväl för vuxna som för barn. Vi har en föreställning om vad skolan ska vara men tänk om det är någonting annat. Det är väldigt enkelt att falla in i invanda nedärvda mönster av att fastna i att det ska vara som det alltid har varit - det ligger en trygghet i detta. Tyvärr är denna trygghet också vår ryggsäck för att göra på nya och annorlunda sätt, och den första förändringen måste börja hos oss själva.

Det är viktigt att synliggöra eleverna och få dem intresserade av att lära. Det går att nå kunskap på andra sätt genom att titta på verksamheter ute i vårt samhälle. Genom att med nya ögon hitta mattematik i ett bageri och räkna på vad det kostar att driva en verksamhet kan vi nå kunskaps förståelse på ett annat sätt än att göra uppgifterna på sidan 80-85 i matteboken.

Skolan borde vara de 12 bästa åren av vårt liv. Vi har möjlighet att skaffa oss kunskaper och vi har personer som dagligen hjälper oss med detta.

Barn – och ungdomar vill bli utmanade de behöver använda kunskap kreativt. De lever i en värld där svar kan hämtas på ipaden, iphonen och med datorer på ett par klick tar sig fram på Internet. Detta behöver vi möta och stimulera mycket bredare på barn - och ungdomars arbetsplats skolan.

Inga kommentarer: