Sidor

måndag 10 september 2007

Skåne har växtvärk

Frukostmöte på Börshuset i Malmö om Öresundsintegrationen. Långa köer på motorvägen och sedan även på ringleden. Någon sa;” för 10000 människor är detta en vardag”. Det handlar om allt från pendlingstrafiken till boende, jobb och skatteavtal.
Öresundsbron är snart för liten, Skåne har för korta perronger, för lite spårkapacitet eller för många resenärer i rusningstrafik vilket ni vill. Skåne har växtvärk. Här finns en potential men också en hel del frågetecken att släta ut. Är Själland och Skåne delar av EU eller handlar det om gränsen till utlandet? Förmodligen både och men ett är säkert marknaden är rörlig och hinder måste elimineras till förmån för fler och nya möjligheter.

Inga kommentarer: