Sidor

måndag 8 oktober 2007

Den sjuka vården

De senaste dagarna har präglats av debatten kring budgetförslagen från de olika partierna.
I går, söndag, lyssnade jag på efter 12.00, där man diskuterade den nya sjukförsäkringen.
Genom att ha studerat sjukdomsbilder och rehabiliteringsperioder har nu en ”normalnorm” blivit konkret omsatt i sjukdagar. Detta har väckt oro hos sjuka och deras anhöriga på vissa håll, medan andra som fått veta att de inte längre får arbeta välkomnar förslaget. Både försäkringskassan och sjukvårdens representanter välkomnade förslaget och menar på att det blir tydligt och kommer att hanteras utifrån varje enskild persons fall. Förslaget jämfördes med att skriva ut medicin. Det finns en ”normal” dos och denna justeras sedan i varje enskild patients fall utifrån dennes förutsättningar.
Under radioprogrammet konstaterades att det inte är rimligt att människor som mår psykiskt dåligt går hemma och inte får den vår de behöver i 10 års tid, vilket var ett konkret exempel.
Inte heller om du amputerar ditt ena ben blir du oförmögen att tänka, vilket gör att du kan utföra många arbetsuppgifter t ex vid terminalarbete. Värre blir det då du önskat ett sådant arbete men klubban går i bordet för en dom som förtidspensionär.

Inga kommentarer: