Sidor

tisdag 9 oktober 2007

Vad har hänt med gränser och värderingar?

Reaktionerna från samhället tar längre och längre tid. Jag funderar mycket på avgöranden i livet som får gränser att suddas ut. Den senaste tiden har flera tragiska våldsbrott slutat med dödlig utgång. Det är oerhörda tragedier som ofta både utförs av och drabbar ungdomar Kriminaliteten kryper allt lägre ner i åldrarna. Ungdomar räknar inte brott från första gången utan från den första gången de blir tagna. För att samhället ska kunna reagera snabbare mot ungas brottslighet måste tiden mellan brott, åtal, dom och verkställande av påföljd vara så kort som möjligt. Åklagarmyndigheten får därför ytterligare medel för att skynda på hanteringen i den politiska processen, men allt löses inte av politiker. Det krävs även reaktioner och agerande från det civila samhället. Unga människor som hamnar i kriminalitet kommer ofta från en tuff bakgrund. Inte sällan är föräldrarna arbetslösa och själva har de halkat efter i skolan. En känsla av att inte tillhöra samhället infinner sig snabbt. Detta kan leda till en tillhörighet i grupper av ungdomar där man plötsligt blir en i gänget på villkor som för en långt bort från våra samhällsvärden. Yngre barn används av äldre ungdomar för att utföra dåd som rån, då de yngre inte kan straffas. Det är oroväckande och en utveckling som måste stoppas. .Tidiga och tydliga insatser motverkar en allvarlig utveckling av brottslighet.
Tillsammans har vi ett stort ansvar att förhindra framtida brott. Att engagera oss i ungdomarnas liv och visa att vi bryr oss och tar avstånd från våld och brott är troligen mer betydelsefullt än alla politiska beslut.

Inga kommentarer: