Sidor

onsdag 4 november 2009

Lokalpolitik på hemmaplan.

På lokalsidan i Helsingborgs Dagblad kan vi i dag under Bjuv läsa om oförändrad kommunalskatt nästa år.
Kommunalrådet Stefan Svalö säger ” Vi är för lägsta möjliga skatt, men även bästa möjliga utförande. Då kan vi inte sänka skatten nu.”
Jag kan förstå att Bjuv inte kan sänka skatten med anledning av det läge som råder, MEN Bjuvs styrande socialdemokrater har inte heller sänkt skatten i tider av högkonjunktur. I kommunen råder enligt min mening inte ett konjunktur problem utan ett strukturproblem. Bästa möjliga utförande finns inte i dag. Invånarna betalar många gånger dyrt för utföranden och det gör att man får än mindre för inbetalda skattemedel. Det senaste exemplet är fördyringen av en upphandling av renovering av vattentornet.
Kritik har framförts av bl.a. skolverket om uppföljning och utvärdering mot mål för verksamheten. Sedan kan man också fundera på vad en baskommun ska göra och vad man inte ska göra. Vilka verksamheter ska man driva själv och vilka ska man inte driva? Att ge invånarna mesta möjliga nytta per skattekrona kräver ett ständigt arbete med mätbar utvärdering av uppnått resultat mot mål. Här finns mycket att göra.
Vidare säger Kommunalrådet Svalö följande om kommunalskatten: ” Jämför man med de andra nordvästskånska kommunerna så ligger vi i topp. Men inte om man tittar på hela regionen. Och ser man på hela landet så ligger vi lägre än riksgenomsnittet.”
Min fråga är vem han tycker att vi ska jämföra oss med? Att vara en ort ca två mil utanför Helsingborg i en utvecklingsregion innebär för mig att det finns potential. Att vara en kommun i Norrlands inland är inte alls samma sak. Människor vallfärdar till Ullared och Kommunalrådet i Haparanda har lyckats få ett IKEA. Därför menar jag att allt är möjligt i Bjuv en ort i Västra Skåne. Denna potential anser inte jag att de styrande Socialdemokraterna utnyttjar. Det går att göra smartare lösningar som inte blir dyrare för invånarna som man i dag väljer att bortse från.

Inga kommentarer: