Sidor

onsdag 4 november 2009

Ungdomars tankar bör tas tillvara.

http://hd.se/bjuv/2009/10/28/unga-efterlyser-nattvandrare/

I dag efterlyser unga nattvandrare i Bjuvs kommun för att få ner problematiken med förstörelse. Jag tycker det är en alldeles utmärkt idé att unga tillsammans med vuxna nattvandrar för att få ett lugnare klimat i närmiljön.
Initiativ av detta slag bör uppmuntras av vuxenvärlden.

Inga kommentarer: