Sidor

tisdag 24 november 2009

Sjukvård - för vems skull?

http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/telekompaketet-eu-parlamentet-rostade-ja-1.1001084

I DN i dag kan vi läs om titthålsoperationer i knäet utan effekt om patienterna är över 40 år.

Den diskussion som förs i ämnet innebär att astroskopi, som dessa operationer benämns, inte har någon verkan på patienter över 40 år. Det innebär i så fall att de görs helt i onödan. Sjukvården gör med andra ord i så fall operationer som kostar skattebetalarna pengar utan att leda till resultat. Artikeln tar upp anledningar till att dessa operationer ändå utförs.
Det är i perspektivet av att operationer utförs och inte har effekt som funderingarna går vidare till att ställa frågan kring hur många andra behandlingar eller olika insatser i sjukvården som det skulle gå att skriva en liknande artikel om?
När vi talar om demografi, människors förväntningar på sjukvården och vissa partiers åsikter om att i alla lägen höja skatten vill jag ställa frågan kring hur man ska komma till rätta med vad som bör utföras och inte inom sjukvården.
Jag anser att det går att göra mer för de pengar vi redan tar in i skatt, och att lösningen inte är att i alla lägen ropa på att det behövs fler skattekronor in i sjukvården.

Inga kommentarer: