Sidor

söndag 14 mars 2010

Möte med kvinnor i en invandrarförening.

I fredags var jag inbjuden till att diskutera politik för invandrarkvinnor. Vi var två från Moderaterna och det kom två personer från Socialdemokraterna. Frågorna som var på tapeten handlade om arbetsmarknad, utbildning, jämställdhet, hedersrelaterade brott och våld mot kvinnor samt diskriminering och segregation.
En tjej från stöd och rådgivning vid diskriminering inledde och därefter följde en dragning av (S). Ett tag tänkte jag att det skulle gå vägen, men sedan så kom de in på felen som regeringen gör i deras ögon och även andra partier som inte var representerade. Jag hade hoppats att vi själva skulle ha fått berätta om vår politik fullt ut och att (S) höll sig till sin för att kvinnorna skulle kunna jämföra och ställa frågor till oss.
Jag kommer att återvända för att lyssna på dessa kvinnor som har oerhört mycket erfarenhet av att börja om i ett nytt land, söka arbete, och känna till och ha upplevt saker som bara de vet hur det är. Lyssnande samtal kan många gånger vara bättre än att komma ut och få berätta om politiken.

Inga kommentarer: