Sidor

måndag 15 mars 2010

Betyg på vården.

I dag presenteras en lista över betyg till vården. Det är ingen nyhet att bemötande frågor är de som det finns mest klagomål på.
Varför ska man vänta på morgonen fast man får första tiden? Hur långa väntetider är det i väntrum och måste jag vänta lång tid i telefon. När jag fick höra att man på en vårdcentral inte kunde boka tid i luckan utan blev hänvisad att gå hem och ringa dit tänkte jag att detta skulle man kunna göra en parodi på genom att låta patienten gå utanför dörren och ringa in.
Svar som att du finns inte hos oss istället för välkommen hit vad kan vi göra för dig är också ett val av bemötande.
Att tänka sig in i kunden/patientens situation är A och O. Jag är övertygad om att dessa bemötande frågor, service och artighet mot patienterna likaväl som hur länge du får vänta på din tur, sitta i telefonkö och flexibilitet är faktorer som kommer att ha betydelse i val av vårdkontakter.
Ju fler resultat som presenteras om kundnöjdhet offentligt desto bättre blir det för patienterna då alla vill ligga bra till för att få behålla kunderna och för att få nya.

http://hd.se/skane/2010/03/15/flest-nojda-patienter-hos-de/

Inga kommentarer: