Sidor

torsdag 4 mars 2010

Fult med RUT och fint med ROT

Debatten går hög när det gäller avdrag för hushållsnära tjänster.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tva-av-tre-vill-behalla-rut-avdrag_4363613.svd

Samhället har förändrats och så också vardagen för människor. I dag förvärvsarbetar såväl pappor som mammor och många hushåll är ensamföräldrar. Att kunna använda sig av skatteavdrag för hushållsnära tjänster är ett sätt att få livspusslet att gå ihop. En annan grupp som använder RUT avdraget är pensionärer som tar hjälp i hemmen.
Tjänstesektorn växer och personer som stått långt ifrån arbetsmarknaden får arbete och företag växer. Inte nog med att arbetstillfällen skapas de gör också att människor som tidigare arbetade svart nu får en trygg anställning med försäkringar och pensionspoäng i en sektor som blivit vit. Nivån för när arbetsutbud möter viljan att betala har nåtts. Så var det inte tidigare.
Vi menar att det är bra för Sverige och jobben att de av (S) så förhatliga avdragen på hushållsnära tjänster finns och vi vill att de ska finnas kvar. Mona Sahlin glömmer att skatt är pengar som från början kommer från dem som arbetar. Socialdemokraterna diskuterar ofta skatt som om det är deras pengar istället för att se det som att det är varje enskild persons inbetalda pengar.


http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/varfor-sa-viktigt-att-gora-rut-anstallda-arbetslosa_4363173.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/de-rodgrona-lovar-avskaffa-rut_4356283.svd

Inga kommentarer: