Sidor

onsdag 17 mars 2010

Skolartikel på bloggen

För nästan en månad sedan skickade jag ett debattsvar till skribenten Ulf Carlsson angående skolan i Helsingborgs Dagbklad. JAg har sedan inte sett något svar på artikeln och väljer därför att lägga ut svaret här på min blogg.

Svar till Ulf Carlsson, lärare Helsingborg, ”Det finns ingen flumskola”, HD den 20 februari 2010.

Att klubba ett förslag är inte tillräckligt för att ett dokument sedan fullt ut ska få genomslag i skolans vardag. Detta har Ulf Carlsson helt rätt i och det är en viktig poäng. Detta har jag också lyft med Utbildningsminister Jan Björklund och vi delar den uppfattningen. Det krävs ett tänk kring hur elever ska kunna förstå och använda sin kunskap.
Jag har vid ett flertal tillfällen haft glädjen att lyssna på Per Måhl, lärare i svenska, religion och filosofi, och som 1991-1992 arbetade som sakkunnig åt betygsutredningen med Läraruppdraget. Han åkte land och rike runt som sakkunnig i betygsfrågor. När jag hörde honom berätta om ”tänket” i Läroplan 94 konstaterade jag att det skulle ha behövts 100 av honom som åkte runt och berättade om hur läroplanen var tänkt att fungera.
Ett bra exempel är när Per Måhl tar upp kunskapen om kartboken, som är föremål för nationellt prov i åk 5. Förr övade vi på vegetation så som öken, stäpp och savann genom att träna på att måla dem på en tom karta över t x e Afrika med kartbokens hjälp. Nästa dag kom vi tillbaka till skolan och fyllde i samma Afrika. Detta ger inte svar på frågan om förståelse utan först genom att använda de kunskaper du tränade på Afrika på en helt annan världsdel
t ex USA så visar du att du förstår hur du ska gå till väga.
Därför har Ulf Carlsson rätt i att det behövs mer än politiska beslut. Men det har betydelse för barn- och ungdomars framtid och det spelar roll hur politiker väljer att se på skolan. Det går inte att blunda och tro att det blir bättre genom att inte ha kontrollstationer. För mig är det lika naturligt som att vid en skogspromenad hela tiden ha koll på och räkna så att alla barn är med. Och här skiljer det sig i synsättet mellan regeringens skolpolitik och den som vänsterpartierna driver. Det är detta vi framför och det är oerhört väsentligt i debatten.

1 kommentar:

Ulf Carlsson sa...

Ann-Charlotte!

Såg ditt svar först i dag.

Tyvärr hade det inte räckt med hundra som Per Måhl när Lpo-94 introducerades. Vill inte lärarkollektivet, blir det ingenting av några reformer.
Kontrollfunktionerna, som du värnar om, skulle kontinuerligt ligga i själva inlärningsprocessen i form av samtal, reflektioner, utärderingar och, ibland, prov var det tänkt. Läroplanen, som hela parlamentet stod bakom, gav också möjlighet till varierade undervisningsformer och anpassad organisation av lärandet. Väldigt få skolor nappade och politikerna, både från höger och vänster, underlät att följa upp intentionerna i läroplanen. De kanske inte heller förstod vad de hade bestämt?