Sidor

måndag 13 september 2010

Attityder och att ta vara på människors förmåga på rätt sätt.

När jag har varit ute och samtalat med människor har jag mött några av dem som är sjuka och som rör sig mellan arbetsförmedling och försäkringskassan. Det finns en sak som ständigt är återkommande. I de fall som det trasslar till sig har personen ifråga bytt handläggare, fått en ny och tvingats dra hela sin livshistoria åter en gång. Ibland har detta hänt upprepade gånger.
Ingenting av det som redan utretts eller testats tas till vara. Du blir ett blankt papper. Hur är detta möjligt?
Det som också återkommer är attityder. Nu sist en tjej som fått ett arbete och hade börjat på arbetsplatsen. Då får denna person en ny handläggare som säger att du ska inte arbeta kvar utan du ska till ett nytt arbete. Detta samtidigt som tidigare handläggare vädjar om att den nya inte ska genomföra detta. Jag kommer att fortsätta träffa personer och lyssna på deras samtal för att återkoppla och diskutera med försäkringskassan.

Inga kommentarer: