Sidor

fredag 10 september 2010

200 tips på kvinnor till styrelseuppdrag

Nu så äntligen! Läs den artikel jag skrev med Maria Plass i Dagens Industri i februari i år. Vi har drivit frågan internt sedan Almedalen 2009. Nu skriver äntligen Maud Olofsson om den i Aftonbladet.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7758074.ab


Följande text hämtad från del av artikeln.

"C-ledaren vill uppmuntra företagen att frivilligt välja in fler kvinnor
Näringsminister (C) Maud Olofsson vill inte kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser.
Nu skickar hon i stället en bok med namn på 200 kompetenta kvinnor till bolagens valberedningar.
– Bolagen ska inte längre få skylla på att det är svårt att få tag i kvinnor, säger hon.
Trots flera års debatt är andelen kvinnor i de börsnoterade bolagen fortfarande knappt 20 procent. Med dagens takt skulle det ta 150 år innan det är hälften kvinnor i styrelserna.
S-ledaren Mona Sahlin har lovat att lagstifta om könskvotering om de rödgröna vinner valet. Både Anders Borg och Fredrik Reinfeldt har hotat med lagstiftning men näringsminister Maud Olofsson är helt emot."

Artikeln från DI
Här finns styrelsekvinnor.
På näringsdepartementet ligger en lista med namn på kvinnor som är kvalificerade för styrelseuppdrag. Samtidigt säger sig svenska bolag söka med lj...us och lykta efter kvinnor med just en sådan kompetens, och politikerna diskuterar kvotering. Listan är ett resultat av det uppdrag som regeringen gett till Näringsdepartementet och Almi för att främja en hållbar ekonomisk tillväxt. Styrelsekraft är ett projekt som riktar sig till kvinnor med hög kompetens, erfarenhet och förutsättningar att sitta i en bolagsstyrelse. Här finns en samlad kompetens som många företagsledningar kanske missar.

Näringsdepartementets lista innehåller ett större antal namn på kvinnor som av Almi ansågs vara för meriterade för att få ta del av programmet och därför lämnades utanför. En styrelse blir inte automatiskt bättre genom att vissa kvoter uppfylls. Men har Sverige råd att avstå den potential och kompetens som finns hos kvinnliga ledare? Som med mycket annat handlar det om att hitta en balans för att för få verksamheten att fungera optimalt.

Vi anser att kompetensen på näringsdepartementets lista ska tas till vara. Såväl bolagsstyrelser som företagsledningar bör uppmuntras att rekrytera utanför den egna sfären genom att låta dem få tillgång till de namn och kvalifikationer som dessa kvinnor har. Självklart ska personerna tillfrågas före publicering, men att inte ta till vara denna sammanställning av kompetens är att kasta bort resurser och kompetens för all framtid.

I riktlinjerna för svensk bolagsstyrning står det att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Verkligheten är en annan. I de svenska börsbolagen var siffran för andelen kvinnor i styrelsen förra året 19,6 procent. Några av bolagen, t.ex. Skanska, hade inte en enda kvinna i styrelsen. I andra ser det betydligt bättre ut, som t.ex. Swedish Match, vars styrelse består av sex män och fyra kvinnor. Utvecklingen går framåt, men inte snabbt nog. Om den ökning av kvinnliga styrelsemedlemmar som vi har haft de senaste åren fortsätter i samma takt, kommer det att dröja ungefär 70 år innan vi har nått en jämn fördelning. Är det rimligt i ett modernt samhälle?

Listan ger valberedningar möjligheten att på ett enkelt sätt identifiera de kvinnor som har den kompetens som söks. Att det inte finns tillräckligt många kompetenta kvinnor som platsar i bolagsstyrelser är en myt. Kompetensen finns, det handlar bara om att ta tillvara den.

Låt de kvinnor som vill, ge sitt samtycke för publicering och presentera dem vitt och brett i Sverige. Så får vi slut på diskussionen om att det är svårt att hitta kompetenta kvinnor. Det blir upp till bolagens valberedningar att använda sig av informationen.

Maria Plass
Riksdagsledamot (M), näringsutskottet

Ann-Charlotte Hammar Johnsson
Riksdagsledamot (M), finansutskotetVisa mer

Inga kommentarer: