Sidor

lördag 4 september 2010

Politiskt arbete

Nu har det varit full rulle på valaktiviteterna sedan slutet av juli. Det har samtalats, lappats lådor, varit kick offer på lokal och regionalnivå. Studiebesök, partiarrangemang och debatter har ägt rum. Cykeln har gått som aldrig förr, så även bilen kors och tvärs genom valkretsens åtta kommuner och ett par skor är totalt uppslitna.
Jag har träffat företrädare för förståndshandikappade, funktionshinder, företagare, diskuterat med sjukskrivna, förtidspensionerade, förskolelärare, pedagoger av skilda slag, pensionärer och sjukvårdspersonal och många fler. Jag har diskuterat pensioner, arbetsmarknad, Sverige i dag och det som varit långt tillbaka, rättssystemet, trygghetsfrågor mm. Människor har ringt mig och jag har knackad dörr hos andra. Trygghetsfrågor och välfärdsfrågor har varit i fokus i går. Jag diskuterade också alliansens politik med ungdomar på en folkhögskola i Svalöv. De ville veta allt från hur vi ser på genmanipulering till bostäder, utbildning och trygghetssystem. Många frågor kräver återkommande och längre diskussioner och jag har lovat återkomma på besök efter valet .
Artiklar har skrivits och besvarats. Jag har varit med i så väl skolledare som Chef och ledarskap som en av få rektorer i Riksdagen. De sociala medierna går också varma. Väl hemma på kvällar eller innan jag far iväg på morgonen så försöker jag hinna något MEN jag prioriterar alla där ute som vill samtala, veta, berätta och möta. Nu går vi in i de två sista veckorna inför valdagen.
Telefonen ringer och brev kommer från personer som läst artiklar, fått vårt material och min personvalsfolder. Vissa vill diskutera och andra vill tacka för ett gott arbete.
I måndags knackade jag dörr i Eslöv och diskuterade sjukförsäkringen med en kvinna. Hon återkom en kort stund senare med ett sms kring en fråga. Jag är så tacksam för alla dessa samtal som skapar djupare insikt och som gör att sakfrågor kan diskuteras från olika vinklar och vrår. Förhoppningsvis ger de oss alla ett mervärde. I mitt fall leder de till en hel del kunskap som jag bär med mig vidare i mitt arbete. Det här med val är en oerhört angelägen fråga inte bara nu i valrörelsen utan alltid och det finns alltid en viktig fråga att få kunskap om eller en fråga att och en avgörande fråga för hur Sverige kommer att utvecklas framåt.

Inga kommentarer: