Sidor

lördag 5 mars 2011

Den 8 mars

På måndag är det internationella kvinnodagen. Själv har jag skrivit ett par artiklar om deltidsarbete för kvinnor och den påverkan det har på livet, om inte förr så i alla fall, när man ska börja ta ut sin pension.
Jag tycker att det är viktigt att var och en förstår sina livsval. Politiken ska inte lägga sig i dem men vara klara och tydliga på vad det ena eller andra valet innebär.

Läste en artikel i Aftonbladet om kvinnodagen som den danska jämställdhetsministern
vill göra den 8 mars till en dag för mäns och kvinnors lika möjligheter. Det tycker jag är en klok tanke och ganska rätt vill jag ge henne då hon säger att det oftast är kvinnor som talar med kvinnor om dessa frågor. Det vore bra att debatten vidgades till at fler män också diskuterar och kan se och vilja ha förmågan att göra något åt snedvridna föreställningar. Självklar ska då detta också gälla vise versa. Det är alltid ett bekymmer då det blir utslagningseffekter på ett eller annat område.

Det är positivt att tjejer uppnår bra resultat och går vidare till högskolor men det är ett bekymmer att killar inte gör det. Totalt sätt är det också ett bekymmer att ett samhälle som gått från att vara industrination och nu utvecklas mer och mer på tjänstesidan inte har en befolkning som i tillräcklig grad följer mönstret. Detta är ett bekymmer för oss alla.För att ta ett exempel...

Inga kommentarer: